Kolekcja

Argument

Argument : Biannual Philosophical Journal jest półrocznikiem w wolnym dostępie - Open Access na tematy filozoficzne. Argument jest platformą dla przedstawienia stanowisk reprezentujących rozmaite nurty i tradycje filozoficzne, także pozaeuropejskie. Artykuły są publikowane na licencji Creative Commons CC-BY-NC-ND 3.0 PL (tj. Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych). Argument został wyodrębniony z serii uczelnianych roczników jako samodzielny półrocznik, na którego łamach publikują autorzy zarówno z polskich ośrodków naukowych, jak i z zagranicznych. Natomiast wydawana przez Instytut Filozofii i Socjologii UP w Krakowie w latach 2002-2008 seria zeszytów naukowych Studia Philosophica w ramach Annales Univesitatis Paedagogicae Cracoviensis, została zamknięta. Strona czasopisma http://www.argument-journal.eu.

Kolekcje podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty Ostatnio dodane

Obiekty Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji