English   polski  
Pedagogical Digital Library
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
Title = "Cel nauki historji w szkole (na tle obecnych dążeń i reform w szkolnictwie)"