Title:

Doświadczenie : Objawy reakcji chemicznych. Wytrącanie osadu ; Objawy reakcji chemicznych : światło i zniknięcie substratu ; Światło, inne właściwości substratów od produktów ; Zmiana barwy ; Zmiana barwy. Wytrącenie osadu ; Wytrącenie osadu ; Roztwarzanie metalu ; Wydzielanie sie gazu ; Rozpuszczanie się osadu ; Reakcja w fazie gazowej ; Wydzielanie sie zapachu ; Prawo zachowania masy ; Prawo zachowania masy - czy jest zachowane? ; Typy reakcji chemicznych - reakcje katalizowane ; Czułość reakcji chemicznych ; Spowalnianie reakcji jonowych ; Właściwości mieszanin jednorodnych

Notes:

Publikacja dla studentów studiów niestacjonarnych "Chemia" realizowanych w ramach Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Subject and Keywords:

chemia ; doświadczenia chemiczne

Description:

Reakcja pomiędzy powietrzem z płuc a wodą wapienną ; Potwierdzenie obserwacji o zajściu reakcji inną reakcją ; Reakcja siarki z magnezem ; Reakcja żelaza z siarczanem (IV) miedzi (II) ; Reakcja chlorku żelaza (III) z tiosiarczanem (VI) amonu ; Reakcja azotanu (V) ołowiu (II) z jodkiem potasu ; Reakcja azotanu (V) ; Reakcja sodu z wodą ; Reakcja magnezu z kwasem solnym ; Reakcja wodorotlenku miedzi (II) z kwasem chlorowodorowym ; HCL + amoniak ; Reakcja chlorku amonu z wodorotlenkiem sodu ; Reakcja pomiędzy siarczanem (VI) miedzi (II) i wodorotlenkiem sodu ; Utlenianie żelaza ; Ogrzewanie Fe z kontrolą zmiany masy ; Reakcja magnezu z jodem ; Wpływ H3PO4 na przebieg reakcji katalizowanego rozkładu H2O2 ; Przemiany katalizatora podczas reakcji ; Badanie czułości reakcjio chemicznych ; Badanie wpływu składu mieszaniny na szybkość parowania wody ; Badanie wpływu składu mieszaniny na szybkość i temperaturę topnienia

Date:

2010

Resource Type:

instrukcja

Format:

application/pdf

Language:

pol

×

Citation

Citation style: