Informacja o dofinansowaniu projektu

2023-02-15

Minister Edukacji i Nauki przyznał Bibliotece Głównej UP środki finansowe w kwocie 88 534,00 zł na realizację projektu: 

Dziedzictwo kulturowe XIX i XX wieku. Digitalizacja i rozpowszechnienie w bibliotece cyfrowej III.  (umowa nr SONB/SP/549366/2022) 

Kwota dofinansowania: 29 107,10 zł 

Kwota całkowita projektu: 33 107,10 zł 

Termin realizacji: 1 pażdziernika 2022 r. do 30 września 2023 r.

 

Głównym celem projektu jest udostępnienie i rozpowszechnienie zabytków piśmiennictwa narodowego oraz dziedzictwa kulturowego i naukowego w postaci cyfrowej. Zdigitalizowanie oraz opracowanie cennych dokumentów historycznych ułatwi dostęp społeczności akademickiej do obiektów będących zabytkami dziedzictwa naukowego, kulturowego, najcenniejszych prac z zakresu historii wychowania, dydaktyki i pedagogiki oraz umożliwi zabezpieczenie i ochronę szczególnie cennych i starych dzieł przed fizycznym zniszczeniem. Projekt jest kontynuacją poprzednich realizacji w latach 2020-2022 (SONB/SP/462595/2020 oraz SONB/SP/513413/2021).

 

 

 

 

 

 

 

 

Other news

This page uses 'cookies'. More information