English   polski  
Pedagogical Digital Library
English   polski  

Statistics

Number of publications: 5485

Readers on-line: 32

Total number of users since Nov 24, 2012: 3669730

Collection

Library

Frequently read publications : Pedagogical journals

  1. Przegląd Pedagogiczny : czasopismo poświęcone sprawom wychowania szkolnego i domowego. R. 3, [nr 1-19] 1884 [905]
  2. Miesięcznik pedagogiczny : pismo poświęcone szkole i rodzinie : organ "Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Cieszynie". R. 12, Nr 10 [639]
  3. Przegląd Pedagogiczny : czasopismo poświęcone sprawom wychowania szkolnego i domowego. R. 2, [nr 1-24] 1883 [468]
  4. Rodzina i Szkoła : z dodatkiem naukowym Wiedza i Praca : pismo poświęcone domowemu i szkolnemu wychowaniu młodzieży, dalszemu kształceniu nauczycieli oraz szerzeniu i popularyzowaniu wiedzy. R. 13, Nr 3-6 [445]
  5. Rodzina i Szkoła : z dodatkiem naukowym Wiedza i Praca : pismo poświęcone domowemu i szkolnemu wychowaniu młodzieży, dalszemu kształceniu nauczycieli oraz szerzeniu i popularyzowaniu wiedzy. R. 14, Z. 9-10, Nr 17-20 [443]
  6. Rodzina i Szkoła : z dodatkiem naukowym Wiedza i Praca : pismo poświęcone domowemu i szkolnemu wychowaniu młodzieży, dalszemu kształceniu nauczycieli oraz szerzeniu i popularyzowaniu wiedzy. R. 14, Z. 11-12, Nr 21-24 [442]
  7. Miesięcznik pedagogiczny : pismo poświęcone szkole i rodzinie : organ "Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Cieszynie". R. 13, Nr 12 [407]
  8. Rodzina i Szkoła : z dodatkiem Wiedza i Praca : pismo poświęcone sprawom wychowania domowego i szkolnego oraz szerzeniu i popularyzowaniu wiedzy. R. 10, Nr 13-16 [351]
  9. Przegląd Pedagogiczny : czasopismo poświęcone sprawom wychowania szkolnego i domowego. R. [5, nr 1-24] 1886 [346]
  10. Miesięcznik pedagogiczny : pismo poświęcone szkole i rodzinie : organ "Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Cieszynie". R. 12, Nr 7 i 8 [315]