English   polski  
Pedagogical Digital Library
English   polski  

Statistics

Number of publications: 6309

Readers on-line: 144

Total number of users since Nov 24, 2012: 12830574

Collection

Library

Frequently read publications : PDL Digital resources

 1. Gramatyka języka polskiego. Cz. 3, Rozbiór form zdania [98265]
 2. Poczucie bezpieczeństwa ucznia w środowisku szkolnym [86941]
 3. Słowniczek frazeologiczny: poradnik dla piszących [84741]
 4. Wybrane zagadnienia nauki o informacji i technologii informacyjnej [73179]
 5. Powinności nauczyciela : mianowicie zaś w szkołach parafjalnych i sposoby ich dopełniania [52999]
 6. Doświadczenie : Sole - otrzymywanie ; Sole - inne metody otrzymywania soli [47941]
 7. 10th European Conference on Research in Chemistry Education : books of abstracts : Pedagogical University of Kraków, 2010 July 04-07 [47770]
 8. pH przy których następuja zmiany barwy wskaźników [44946]
 9. Aparatów dawnych czar [42795]
 10. Drugi rok gramatyki [41353]
 11. Agresja i przemoc w środowisku szkolnym [34926]
 12. Chemia organiczna. Ćwiczenie 2, Reakcje grupy hydroksylowej i karbonylowej [31962]
 13. Elementarz dla I klasy szkół powszechnych wiejskich : z dodatkiem 6 zadań elementarzowych w 6 zeszycikach [31854]
 14. Chemia organiczna : obliczanie wydajności reakcji [30294]
 15. Doświadczenie : Amoniak ; Amoniak/tlen ; Siarkowodór ; Tlenek siarki (IV) ; Tlenek węgla(IV) ; Chlorowodór [22006]
 16. Ćwiczenia laboratoryjne z chemii analitycznej : instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych [19298]
 17. Botanika. Cz. 1, Rośliny kwiatowe [17698]
 18. Doświadczenie : Objawy reakcji chemicznych. Wytrącanie osadu ; Objawy reakcji chemicznych : światło i zniknięcie substratu ; Światło, inne właściwości substratów od produktów ; Zmiana barwy ; Zmiana barwy. Wytrącenie osadu ; Wytrącenie osadu ; Roztwarzanie metalu ; Wydzielanie sie gazu ; Rozpuszczanie się osadu ; Reakcja w fazie gazowej ; Wydzielanie sie zapachu ; Prawo zachowania masy ; Prawo zachowania masy - czy jest zachowane? ; Typy reakcji chemicznych - reakcje katalizowane ; Czułość reakcji chemicznych ; Spowalnianie reakcji jonowych ; Właściwości mieszanin jednorodnych [17301]
 19. Technologia informacyjna : edycja tekstu (Microsoft Word). Ćwiczenia 2 [16510]
 20. Ćwiczenia laboratoryjne z chemii ogólnej i analitycznej : skrypt dla studentów kierunku biologii [16299]
 21. Doświadczenie : Rozpoznawanie polietylenu ; Rozpoznawanie polistyrenu ; Rozpoznawanie poli(chlorku winylu) ; Rozpoznawanie poli(metakrylanu metylu) ; Rozpoznawanie poliamidów (nylonu) ; Rozpoznawanie żywic fenolowych ; [16044]
 22. Edukacja artystyczna na Kresach : plener [14163]
 23. Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne [13855]
 24. Układ okresowy pierwiastków chemicznych [13110]
 25. Zadania kompetencyjne z chemii dla gimnazjum [13103]