polski   English  
Pedagogical Digital Library
polski   English  

Statistics

Number of publications: 5234

Readers on-line: 26

Total number of users since Nov 24, 2012: 3369370

Collection

Library

Frequently read publications : PDL Digital resources

 1. Poczucie bezpieczeństwa ucznia w środowisku szkolnym [65283]
 2. 10th European Conference on Research in Chemistry Education : books of abstracts : Pedagogical University of Kraków, 2010 July 04-07 [43779]
 3. Aparatów dawnych czar [28499]
 4. pH przy których następuja zmiany barwy wskaźników [25855]
 5. Chemia organiczna. Ćwiczenie 2, Reakcje grupy hydroksylowej i karbonylowej [24303]
 6. Agresja i przemoc w środowisku szkolnym [22830]
 7. Doświadczenie : Sole - otrzymywanie ; Sole - inne metody otrzymywania soli [21976]
 8. Ćwiczenia laboratoryjne z chemii analitycznej : instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych [16745]
 9. Technologia informacyjna : edycja tekstu (Microsoft Word). Ćwiczenia 2 [14078]
 10. Chemia organiczna : obliczanie wydajności reakcji [13009]
 11. Ćwiczenia laboratoryjne z chemii ogólnej i analitycznej : skrypt dla studentów kierunku biologii [12301]
 12. Doświadczenie : Objawy reakcji chemicznych. Wytrącanie osadu ; Objawy reakcji chemicznych : światło i zniknięcie substratu ; Światło, inne właściwości substratów od produktów ; Zmiana barwy ; Zmiana barwy. Wytrącenie osadu ; Wytrącenie osadu ; Roztwarzanie metalu ; Wydzielanie sie gazu ; Rozpuszczanie się osadu ; Reakcja w fazie gazowej ; Wydzielanie sie zapachu ; Prawo zachowania masy ; Prawo zachowania masy - czy jest zachowane? ; Typy reakcji chemicznych - reakcje katalizowane ; Czułość reakcji chemicznych ; Spowalnianie reakcji jonowych ; Właściwości mieszanin jednorodnych [12082]
 13. Edukacja artystyczna na Kresach : plener [11621]
 14. Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne [11267]
 15. Doświadczenie : Rozpoznawanie polietylenu ; Rozpoznawanie polistyrenu ; Rozpoznawanie poli(chlorku winylu) ; Rozpoznawanie poli(metakrylanu metylu) ; Rozpoznawanie poliamidów (nylonu) ; Rozpoznawanie żywic fenolowych ; [10702]
 16. Doświadczenie : Amoniak ; Amoniak/tlen ; Siarkowodór ; Tlenek siarki (IV) ; Tlenek węgla(IV) ; Chlorowodór [10166]
 17. Zadania kompetencyjne z chemii dla gimnazjum [10138]
 18. Układ okresowy pierwiastków chemicznych [10105]
 19. Mass-media zagrożeniem dla procesu socjalizacji i bezpieczeństwa psychicznego dzieci i młodzieży [9873]
 20. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. 96, Studia Logopaedica. 4, Język - kultura - edukacja [9803]
 21. Obliczenia chemiczne : skrypt dla studentów kierunku biologii [8966]
 22. W kręgu dawnych i współczesnych teorii wychowania : uczeń - szkoła - nauczyciel [8829]
 23. Szkolnictwo ludowe w Galicji w dobie porozbiorowej [8139]
 24. Kształtowanie postaw młodzieży wobec służby wojskowej i obronności [8127]
 25. Chemia organiczna. Ćwiczenie 1, Analiza jakościowa związków organicznych [8121]