English   polski  
Pedagogical Digital Library
English   polski  

Statistics

Number of publications: 6728

Readers on-line: 36

Total number of users since Nov 24, 2012: 13703991

Collection

Library

Frequently read publications : PDL Digital resources

Page1of266 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Gramatyka języka polskiego. Cz. 3, Rozbiór form zdania [108903]
 2. Słowniczek frazeologiczny: poradnik dla piszących [95605]
 3. Poczucie bezpieczeństwa ucznia w środowisku szkolnym [88242]
 4. Wybrane zagadnienia nauki o informacji i technologii informacyjnej [73226]
 5. Powinności nauczyciela : mianowicie zaś w szkołach parafjalnych i sposoby ich dopełniania [53385]
 6. Doświadczenie : Sole - otrzymywanie ; Sole - inne metody otrzymywania soli [51130]
 7. pH przy których następuja zmiany barwy wskaźników [49577]
 8. 10th European Conference on Research in Chemistry Education : books of abstracts : Pedagogical University of Kraków, 2010 July 04-07 [48707]
 9. Aparatów dawnych czar [43936]
 10. Drugi rok gramatyki [43270]
 11. Agresja i przemoc w środowisku szkolnym [35460]
 12. Chemia organiczna. Ćwiczenie 2, Reakcje grupy hydroksylowej i karbonylowej [32772]
 13. Elementarz dla I klasy szkół powszechnych wiejskich : z dodatkiem 6 zadań elementarzowych w 6 zeszycikach [32613]
 14. Chemia organiczna : obliczanie wydajności reakcji [31777]
 15. Doświadczenie : Amoniak ; Amoniak/tlen ; Siarkowodór ; Tlenek siarki (IV) ; Tlenek węgla(IV) ; Chlorowodór [23337]
 16. Ćwiczenia laboratoryjne z chemii ogólnej i analitycznej : skrypt dla studentów kierunku biologii [23316]
 17. Obliczenia chemiczne : skrypt dla studentów kierunku biologii [19677]
 18. Ćwiczenia laboratoryjne z chemii analitycznej : instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych [19420]
 19. Botanika. Cz. 1, Rośliny kwiatowe [19317]
 20. Doświadczenie : Objawy reakcji chemicznych. Wytrącanie osadu ; Objawy reakcji chemicznych : światło i zniknięcie substratu ; Światło, inne właściwości substratów od produktów ; Zmiana barwy ; Zmiana barwy. Wytrącenie osadu ; Wytrącenie osadu ; Roztwarzanie metalu ; Wydzielanie sie gazu ; Rozpuszczanie się osadu ; Reakcja w fazie gazowej ; Wydzielanie sie zapachu ; Prawo zachowania masy ; Prawo zachowania masy - czy jest zachowane? ; Typy reakcji chemicznych - reakcje katalizowane ; Czułość reakcji chemicznych ; Spowalnianie reakcji jonowych ; Właściwości mieszanin jednorodnych [17841]
 21. Technologia informacyjna : edycja tekstu (Microsoft Word). Ćwiczenia 2 [16670]
 22. Doświadczenie : Rozpoznawanie polietylenu ; Rozpoznawanie polistyrenu ; Rozpoznawanie poli(chlorku winylu) ; Rozpoznawanie poli(metakrylanu metylu) ; Rozpoznawanie poliamidów (nylonu) ; Rozpoznawanie żywic fenolowych ; [16337]
 23. Edukacja artystyczna na Kresach : plener [14459]
 24. Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne [14157]
 25. Zadania kompetencyjne z chemii dla gimnazjum [13323]