polski   English  
Pedagogical Digital Library
polski   English  

Statistics

Number of publications: 5144

Readers on-line: 18

Total number of users since Nov 24, 2012: 3215440

Collection

Library

Frequently read publications : PDL Digital resources

Page1of205 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Poczucie bezpieczeństwa ucznia w środowisku szkolnym [64651]
 2. 10th European Conference on Research in Chemistry Education : books of abstracts : Pedagogical University of Kraków, 2010 July 04-07 [43575]
 3. Aparatów dawnych czar [27280]
 4. pH przy których następuja zmiany barwy wskaźników [25339]
 5. Chemia organiczna. Ćwiczenie 2, Reakcje grupy hydroksylowej i karbonylowej [24177]
 6. Agresja i przemoc w środowisku szkolnym [22463]
 7. Doświadczenie : Sole - otrzymywanie ; Sole - inne metody otrzymywania soli [21787]
 8. Ćwiczenia laboratoryjne z chemii analitycznej : instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych [16672]
 9. Technologia informacyjna : edycja tekstu (Microsoft Word). Ćwiczenia 2 [13913]
 10. Chemia organiczna : obliczanie wydajności reakcji [12753]
 11. Ćwiczenia laboratoryjne z chemii ogólnej i analitycznej : skrypt dla studentów kierunku biologii [12297]
 12. Doświadczenie : Objawy reakcji chemicznych. Wytrącanie osadu ; Objawy reakcji chemicznych : światło i zniknięcie substratu ; Światło, inne właściwości substratów od produktów ; Zmiana barwy ; Zmiana barwy. Wytrącenie osadu ; Wytrącenie osadu ; Roztwarzanie metalu ; Wydzielanie sie gazu ; Rozpuszczanie się osadu ; Reakcja w fazie gazowej ; Wydzielanie sie zapachu ; Prawo zachowania masy ; Prawo zachowania masy - czy jest zachowane? ; Typy reakcji chemicznych - reakcje katalizowane ; Czułość reakcji chemicznych ; Spowalnianie reakcji jonowych ; Właściwości mieszanin jednorodnych [11943]
 13. Edukacja artystyczna na Kresach : plener [11436]
 14. Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne [11110]
 15. Doświadczenie : Rozpoznawanie polietylenu ; Rozpoznawanie polistyrenu ; Rozpoznawanie poli(chlorku winylu) ; Rozpoznawanie poli(metakrylanu metylu) ; Rozpoznawanie poliamidów (nylonu) ; Rozpoznawanie żywic fenolowych ; [10528]
 16. Doświadczenie : Amoniak ; Amoniak/tlen ; Siarkowodór ; Tlenek siarki (IV) ; Tlenek węgla(IV) ; Chlorowodór [10052]
 17. Zadania kompetencyjne z chemii dla gimnazjum [9999]
 18. Układ okresowy pierwiastków chemicznych [9944]
 19. Mass-media zagrożeniem dla procesu socjalizacji i bezpieczeństwa psychicznego dzieci i młodzieży [9785]
 20. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. 96, Studia Logopaedica. 4, Język - kultura - edukacja [9682]
 21. Obliczenia chemiczne : skrypt dla studentów kierunku biologii [8946]
 22. W kręgu dawnych i współczesnych teorii wychowania : uczeń - szkoła - nauczyciel [8544]
 23. Kształtowanie postaw młodzieży wobec służby wojskowej i obronności [8012]
 24. Chemia organiczna. Ćwiczenie 1, Analiza jakościowa związków organicznych [7921]
 25. Szkolnictwo ludowe w Galicji w dobie porozbiorowej [7866]