English   polski  
Pedagogical Digital Library
English   polski  

Statistics

Number of publications: 5673

Readers on-line: 380

Total number of users since Nov 24, 2012: 5901527

Collection

Library

Frequently read publications : PDL Digital resources

Page1of227 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Poczucie bezpieczeństwa ucznia w środowisku szkolnym [73040]
 2. 10th European Conference on Research in Chemistry Education : books of abstracts : Pedagogical University of Kraków, 2010 July 04-07 [44996]
 3. Aparatów dawnych czar [33541]
 4. pH przy których następuja zmiany barwy wskaźników [33486]
 5. Agresja i przemoc w środowisku szkolnym [27376]
 6. Chemia organiczna. Ćwiczenie 2, Reakcje grupy hydroksylowej i karbonylowej [25616]
 7. Doświadczenie : Sole - otrzymywanie ; Sole - inne metody otrzymywania soli [24982]
 8. Chemia organiczna : obliczanie wydajności reakcji [18304]
 9. Ćwiczenia laboratoryjne z chemii analitycznej : instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych [17723]
 10. Elementarz dla I klasy szkół powszechnych wiejskich : z dodatkiem 6 zadań elementarzowych w 6 zeszycikach [16829]
 11. Technologia informacyjna : edycja tekstu (Microsoft Word). Ćwiczenia 2 [15095]
 12. Ćwiczenia laboratoryjne z chemii ogólnej i analitycznej : skrypt dla studentów kierunku biologii [13918]
 13. Doświadczenie : Objawy reakcji chemicznych. Wytrącanie osadu ; Objawy reakcji chemicznych : światło i zniknięcie substratu ; Światło, inne właściwości substratów od produktów ; Zmiana barwy ; Zmiana barwy. Wytrącenie osadu ; Wytrącenie osadu ; Roztwarzanie metalu ; Wydzielanie sie gazu ; Rozpuszczanie się osadu ; Reakcja w fazie gazowej ; Wydzielanie sie zapachu ; Prawo zachowania masy ; Prawo zachowania masy - czy jest zachowane? ; Typy reakcji chemicznych - reakcje katalizowane ; Czułość reakcji chemicznych ; Spowalnianie reakcji jonowych ; Właściwości mieszanin jednorodnych [13185]
 14. Doświadczenie : Amoniak ; Amoniak/tlen ; Siarkowodór ; Tlenek siarki (IV) ; Tlenek węgla(IV) ; Chlorowodór [12518]
 15. Doświadczenie : Rozpoznawanie polietylenu ; Rozpoznawanie polistyrenu ; Rozpoznawanie poli(chlorku winylu) ; Rozpoznawanie poli(metakrylanu metylu) ; Rozpoznawanie poliamidów (nylonu) ; Rozpoznawanie żywic fenolowych ; [12370]
 16. Edukacja artystyczna na Kresach : plener [12259]
 17. Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne [11915]
 18. Układ okresowy pierwiastków chemicznych [11083]
 19. Mass-media zagrożeniem dla procesu socjalizacji i bezpieczeństwa psychicznego dzieci i młodzieży [10754]
 20. Zadania kompetencyjne z chemii dla gimnazjum [10443]
 21. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. 96, Studia Logopaedica. 4, Język - kultura - edukacja [10358]
 22. W kręgu dawnych i współczesnych teorii wychowania : uczeń - szkoła - nauczyciel [9960]
 23. Chemia organiczna. Ćwiczenie 1, Analiza jakościowa związków organicznych [9464]
 24. Obliczenia chemiczne : skrypt dla studentów kierunku biologii [9422]
 25. Doświadczenie : Węglowdory - metan ; Węglowodory - reaktywność metanu ; Weglowodory - ropa naftowa, destylacja ; Weglowodory ; [9089]