polski   English  
Pedagogical Digital Library
polski   English  

Statistics

Number of publications: 5101

Readers on-line: 29

Total number of users since Nov 24, 2012: 3132467

Collection

Library

Frequently read publications : PDL Digital resources

Page1of203 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Poczucie bezpieczeństwa ucznia w środowisku szkolnym [63621]
 2. 10th European Conference on Research in Chemistry Education : books of abstracts : Pedagogical University of Kraków, 2010 July 04-07 [43430]
 3. Aparatów dawnych czar [26034]
 4. pH przy których następuja zmiany barwy wskaźników [24959]
 5. Chemia organiczna. Ćwiczenie 2, Reakcje grupy hydroksylowej i karbonylowej [23992]
 6. Agresja i przemoc w środowisku szkolnym [21715]
 7. Doświadczenie : Sole - otrzymywanie ; Sole - inne metody otrzymywania soli [21572]
 8. Ćwiczenia laboratoryjne z chemii analitycznej : instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych [16558]
 9. Technologia informacyjna : edycja tekstu (Microsoft Word). Ćwiczenia 2 [13806]
 10. Chemia organiczna : obliczanie wydajności reakcji [12375]
 11. Ćwiczenia laboratoryjne z chemii ogólnej i analitycznej : skrypt dla studentów kierunku biologii [12290]
 12. Doświadczenie : Objawy reakcji chemicznych. Wytrącanie osadu ; Objawy reakcji chemicznych : światło i zniknięcie substratu ; Światło, inne właściwości substratów od produktów ; Zmiana barwy ; Zmiana barwy. Wytrącenie osadu ; Wytrącenie osadu ; Roztwarzanie metalu ; Wydzielanie sie gazu ; Rozpuszczanie się osadu ; Reakcja w fazie gazowej ; Wydzielanie sie zapachu ; Prawo zachowania masy ; Prawo zachowania masy - czy jest zachowane? ; Typy reakcji chemicznych - reakcje katalizowane ; Czułość reakcji chemicznych ; Spowalnianie reakcji jonowych ; Właściwości mieszanin jednorodnych [11837]
 13. Edukacja artystyczna na Kresach : plener [11294]
 14. Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne [10956]
 15. Doświadczenie : Rozpoznawanie polietylenu ; Rozpoznawanie polistyrenu ; Rozpoznawanie poli(chlorku winylu) ; Rozpoznawanie poli(metakrylanu metylu) ; Rozpoznawanie poliamidów (nylonu) ; Rozpoznawanie żywic fenolowych ; [10392]
 16. Doświadczenie : Amoniak ; Amoniak/tlen ; Siarkowodór ; Tlenek siarki (IV) ; Tlenek węgla(IV) ; Chlorowodór [9959]
 17. Układ okresowy pierwiastków chemicznych [9878]
 18. Zadania kompetencyjne z chemii dla gimnazjum [9876]
 19. Mass-media zagrożeniem dla procesu socjalizacji i bezpieczeństwa psychicznego dzieci i młodzieży [9650]
 20. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. 96, Studia Logopaedica. 4, Język - kultura - edukacja [9619]
 21. Obliczenia chemiczne : skrypt dla studentów kierunku biologii [8942]
 22. W kręgu dawnych i współczesnych teorii wychowania : uczeń - szkoła - nauczyciel [8346]
 23. Kształtowanie postaw młodzieży wobec służby wojskowej i obronności [7929]
 24. Chemia organiczna. Ćwiczenie 1, Analiza jakościowa związków organicznych [7794]
 25. Doświadczenie : Węglowdory - metan ; Węglowodory - reaktywność metanu ; Weglowodory - ropa naftowa, destylacja ; Weglowodory ; [7774]