polski   English  
Pedagogical Digital Library
polski   English  

Collection

Library

Collection Description: Laboratory exercises

Number of publications in collection: 92

Frequently viewed

  1. Chemia organiczna. Ćwiczenie 2, Reakcje grupy hydroksylowej i karbonylowej [24470]
  2. Doświadczenie : Sole - otrzymywanie ; Sole - inne metody otrzymywania soli [22548]
  3. Ćwiczenia laboratoryjne z chemii analitycznej : instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych [17009]
  4. Technologia informacyjna : edycja tekstu (Microsoft Word). Ćwiczenia 2 [14411]
  5. Chemia organiczna : obliczanie wydajności reakcji [14231]
  6. Doświadczenie : Objawy reakcji chemicznych. Wytrącanie osadu ; Objawy reakcji chemicznych : światło i zniknięcie substratu ; Światło, inne właściwości substratów od produktów ; Zmiana barwy ; Zmiana barwy. Wytrącenie osadu ; Wytrącenie osadu ; Roztwarzanie metalu ; Wydzielanie sie gazu ; Rozpuszczanie się osadu ; Reakcja w fazie gazowej ; Wydzielanie sie zapachu ; Prawo zachowania masy ; Prawo zachowania masy - czy jest zachowane? ; Typy reakcji chemicznych - reakcje katalizowane ; Czułość reakcji chemicznych ; Spowalnianie reakcji jonowych ; Właściwości mieszanin jednorodnych [12339]
  7. Doświadczenie : Rozpoznawanie polietylenu ; Rozpoznawanie polistyrenu ; Rozpoznawanie poli(chlorku winylu) ; Rozpoznawanie poli(metakrylanu metylu) ; Rozpoznawanie poliamidów (nylonu) ; Rozpoznawanie żywic fenolowych ; [10976]
  8. Doświadczenie : Amoniak ; Amoniak/tlen ; Siarkowodór ; Tlenek siarki (IV) ; Tlenek węgla(IV) ; Chlorowodór [10814]
  9. Chemia organiczna. Ćwiczenie 1, Analiza jakościowa związków organicznych [8440]
  10. Doświadczenie : Węglowdory - metan ; Węglowodory - reaktywność metanu ; Weglowodory - ropa naftowa, destylacja ; Weglowodory ; [8398]

More...

Recently added

Loading...