English   polski  
Pedagogical Digital Library
English   polski  

Collection

Library

Collection Description: Chemistry

Number of publications in collection: 862

Frequently viewed

  1. 10th European Conference on Research in Chemistry Education : books of abstracts : Pedagogical University of Kraków, 2010 July 04-07 [45670]
  2. pH przy których następuja zmiany barwy wskaźników [36861]
  3. Chemia organiczna. Ćwiczenie 2, Reakcje grupy hydroksylowej i karbonylowej [26795]
  4. Doświadczenie : Sole - otrzymywanie ; Sole - inne metody otrzymywania soli [25970]
  5. Chemia organiczna : obliczanie wydajności reakcji [20315]
  6. Ćwiczenia laboratoryjne z chemii analitycznej : instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych [17985]
  7. Technologia informacyjna : edycja tekstu (Microsoft Word). Ćwiczenia 2 [15256]
  8. Ćwiczenia laboratoryjne z chemii ogólnej i analitycznej : skrypt dla studentów kierunku biologii [14053]
  9. Doświadczenie : Objawy reakcji chemicznych. Wytrącanie osadu ; Objawy reakcji chemicznych : światło i zniknięcie substratu ; Światło, inne właściwości substratów od produktów ; Zmiana barwy ; Zmiana barwy. Wytrącenie osadu ; Wytrącenie osadu ; Roztwarzanie metalu ; Wydzielanie sie gazu ; Rozpuszczanie się osadu ; Reakcja w fazie gazowej ; Wydzielanie sie zapachu ; Prawo zachowania masy ; Prawo zachowania masy - czy jest zachowane? ; Typy reakcji chemicznych - reakcje katalizowane ; Czułość reakcji chemicznych ; Spowalnianie reakcji jonowych ; Właściwości mieszanin jednorodnych [13573]
  10. Doświadczenie : Rozpoznawanie polietylenu ; Rozpoznawanie polistyrenu ; Rozpoznawanie poli(chlorku winylu) ; Rozpoznawanie poli(metakrylanu metylu) ; Rozpoznawanie poliamidów (nylonu) ; Rozpoznawanie żywic fenolowych ; [13212]

More...

Recently added

Loading...