S8+O2 -> 8SO2Opis:

Reakcja powstawania tlenku siarki (IV) czyli SO2 w wyniku spalania siarki w tlenie.