Kwas mrówkowyOpis:

Animacja przechodzenia od modelu cząsteczki do jej wzoru strukturalnego i sumarycznego.