Baner Kapitał ludzki i Unia Europejska

2Rb++2Cl-

Opis:

Animacja przedstawiająca w skali mikro łączenie się rubidu z chlorem.


Autor: Ziółkowska Magdalena

Baner Kapitał ludzki i Unia Europejska