Baner Kapitał ludzki i Unia Europejska

4CO2+6H2O

Opis:

Animacja przedstawiająca w skali mikro spalanie etanu.


Autor: Kidoń Anita

Baner Kapitał ludzki i Unia Europejska