Baner Kapitał ludzki i Unia Europejska

C2H5Cl

Opis:

Animacja przedstawiająca w skali mikro łączenie się etenu z chlorowodorem.


Autor: Mrożek Paulina

Baner Kapitał ludzki i Unia Europejska